Prijava

Dierre Single/Double

Na Vašu potrebu za zaštitom Dierre je odgovorio tri puta. Vrata sa različitim karakteristikama, ali sva su podjednako cvrsta i spremna da ponude jednak osjećaj sigurnosti.

Single su jednostruka blindirana vrata.

Single D-code odražava istu strukturu , kombinirajući time značajke elektronskog zaključavanja. Brava se kontrolira ili putem šifriranog ključa, ili putem koda koji se nalazi u jednoj maloj elektronskoj komponenti koja se nalazi u dršci ključa, a koji pokreće dodatno mehaničko blokiranje. Double su vrata na višem nivou, klasifikaciju duguju tome što su dvostruka, što njihovu blindiranost čini još otpornijom.

KLJUČEVI I PLOČICE

S obzirom na 3 reference (Single, Single D-Code i Double) ključeve i pločice možete uklopiti u svaki ambijent. Single, Single D-Code i Double zavisno od modela,  nude dvije varijante ključeva, cilindar ili dvostruki bit.

SIGURNOSNI DETALJI

Ono što razlikuje obična od blindiranih vrata jeste ponuđeni nivo sigurnosti. Ali da bi se garantirao tako visoki standard, mora se obratiti pažnja na svaki detalj. Kako bi bila što čvršća, Single D-Code i Double mogu posjedovati dvije vrste brava. Prva je brava na dvostruki bit što je jedan od najtradicionalnijih i najefikasnijih sustava za zaključavanje blindiranih vrata. Karakterizira je ključ čija svaka strana ima poseban oblik, tako da ga je praktično nemoguće kopirati. Druga je brava sa cilindrom - najrašireniji tip zaključavanja u Europi. Sastoji se od ključa posebnog oblika koji rotira unutar cilindričnog uređaja. Time ima posebnu zaštitu protiv iskrivljenja izvana, ploču protiv bušilice, a zahvaljujući prorezu u koji može stati samo ključ, uređaj je zaštićen od svih provalnih alata.
 http://www.dierre.com/hr/doors/sigurnosna-vrata/singledouble.htmlhttp://www.dierre.com/hr/doors/sigurnosna-vrata/singledouble.html