Prijava

Galeković parketi

PPS Galeković spada u vodeće tvrtke u Hrvatskoj koje se bave proizvodnjom gotovih parketa i podova, te bilježe konstantan rast već duži niz godina. Primarno su orijentirani na domaće vrste drva: hrast (75%), bukvu (11%) i jasen (9%), te u manjim količinama grab, trešnju, bagrem, javor, te razne egzotične vrste. Termičkom obradom drva oplemenjuju vrste poput hrasta, bukve, jasena i graba koje obradom mijenjaju boju u tamnije tonove, postaju otpornije na štetočine i vlagu.

Parketi i podovi uključuju klasični parket DUX, klasični parket (širina 9 cm) DOMINUS, te seljački pod (masivni pod) REX. Svi podovi mogu doći u termički obrađenoj verziji (THERMO), a pokrenuli su i proizvodnju gotovih masivnih lakiranih parketa, koji preuređenje Vašeg životnog prostora čine mnogo lakšim i jednostavnijim.